Verborgen gebreken bij de aankoop van uw huis

Niemand koopt graag een kat in de zak! Bij de aankoop van een huis is het erg belangrijk dat je je verdiept in de algehele staat van het huis. Om te voorkomen dat na aankoop blijkt dat er sprake is van verborgen gebreken, is het raadzaam om wat verder te kijken dan alleen de zaken die je als leek kan zien.

Wanneer is er sprake van verborgen gebreken?

Er is sprake van een verborgen gebrek wanneer er een gebrek in het huis aanwezig is en de koper daar niet van op de hoogte is. Dit zijn gebreken die de verkoper van de woning moet hebben geweten, maar bewust heeft verzwegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lekkage in het dak of in de badkamer, problemen met de fundering of verzakking van de woning.

Ik heb een verborgen gebrek ontdekt. Wat nu?

Wanneer je na aankoop van de woning tot de ontdekking komt dat er sprake is van een verborgen gebrek, is het verstandig om de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van hoe de verkoper reageert kun je verdere actie ondernemen. Als de verkoper erkent dat het probleem aanwezig is en hij hier van af wist, kun je de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stellen om het gebrek te herstellen of de kosten van de reparatie te vergoeden. Wanneer dit problemen oplevert, is het raadzaam een mediator in te schakelen die gespecialiseerd is in deze zaken.

Is de verkoper altijd aansprakelijk bij gebreken?

De verkoper is niet vanzelfsprekend aansprakelijk bij verborgen gebreken. Er zijn diverse criteria waaraan voldaan moet worden voordat u de verkoper aansprakelijk kunt stellen voor het gebrek:

  • Het gebrek moet reeds aanwezig zijn geweest op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Het gebrek kan ook ontstaan zijn in de tijd tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de werkelijke overdracht.
  • Als koper moet je voldaan hebben aan je plicht tot het doen van onderzoek. Dat wil zeggen dat wanneer je het gebrek opgemerkt moet hebben tijdens de inspectie van de woning, dit niet onder de categorie verborgen gebreken valt.
  • Het gebrek moet zodanig zijn dat het gebruik van de woning zodanig verhindert dat het woongenot ernstig beschadigd wordt.

Dus houd er bij aankoop van een woning rekening mee dat de verkoper niet altijd eerlijk hoeft te zijn en dat je zelf de verplichting hebt om je te verdiepen in de algehele staat van het huis. Schakel bij twijfel altijd hulp in van een deskundige!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *